• Yeşim Apartmanı
  • İzzet Karabaş Apartmanı
  • Özparça Apartmanı
  • Kırçıllar Apartmanı